Personalo vadyba

Žmogiškųjų išteklių valdymas įmonėje

Šių mokymų galiojomo laikas yra pasibaigęs. Rekomenduojame peržiūrėti kitus šio organizatoriaus mokymus arba kitus mokymus šioje kategorijoje.

Lektoriai:
Danguolė Skibiniauskienė

Patirtis konsultacinėje veikloje: 13 m. Vykdomi darbai: Seminarų vedimas: vadovams, pardavimo vadybininkams, marketingo, logistikos specialistams, aptarnaujančiam personalui; marketingo plano sudarymo, prekinio ženklo valdymo, rinkos tyrimų, klientų aptarnavimo, prekių išdėstymo, laiko valdymo ir kt. temomis. Vykdomi projektai: sandėlių ūkio auditas, atsargų valdymo projektai, efektyvių pirkimų organizavimo projektai, sandėlių darbo organizavimo projektai, įmonės struktūros reorganizavimo projektai, atestacijos projektai, personalo parinkimo ir vertinimo projektai, įmonės kultūros tyrimai. Patirtis vykdant kokybinius ir kiekybinius rinkos tyrimus alaus , farmacijos, drabužių, statybų, ledų, žuvies produktų, bulvinių traškučių, tualetinio muilo srityse. Įgyvendinti prekių išdėstymo projektai buitinių prekių ir baldų srityse, teiktos rinkodaros konsultacijos, vykdyti paslaptingo kliento tyrimai. Organizacijų vystymo projektų vykdymas: atliekama organizacijų struktūros diagnostika ir pareiginių nuostatų ruošimas, darbuotojų atestavimas,
Judita Užkurėlienė
Patirtis konsultacinėje veikloje: 10 m. konsultacinio darbo patirtis, įvairiose Lietuvos organizacijose. Pravesta visa eilė seminarų skirtų vadovavimo, darbuotojų motyvavimo, laiko valdymo, derybų vedimo, klientų aptarnavimo įgūdžių lavinimui. Atlikti konsultaciniai projektai: darbuotojų parinkimas ir įvertinimas, kolektyvo psichologinio klimato tyrimai, darbuotojų atestacijos, darbuotojų kompetencijos, pareiginių instrukcijų sukūrimas, komandinio suderinamumo, darbuotojų psichologinio testavimo ir kt. Pravestos individualios konsultacijos vadovams, įmonių savininkams sprendžiant personalo, atsakomybės, funkcijų delegavimo, konfliktų valdymo klausimais. Ieškant naujų metodikų, galimybių ir sričių darbuotojų įgūdžių lavinimui sukurta programa vadybininkams derybų įgūdžių lavinimui, remiantis neurolingvistinio programavimo metodika. Siekiant sujungti nemažą praktiką vadybininko veikoje ir įgūdžių lavinime sukurta nauja programa „Sėkmingo vadybininko paradigma“ kuri apjungia keletą temų, kurios labai svarbios ugdant vadybininkų profesionalumą. Sukurta programa motyvacinė treniruotė, skirta vadovams, siekiantiems suburti komandą rezultato siekimui, palaikyti „darbinei energijai“. Seminarų vedimas: Vadovo darbo organizavimas, Vadovavimo įgūdžių lavinimas, Laiko valdymas, Darbuotojų motyvacija, Derybų vedimas, derybų vedimo įgūdžių lavinimas, Derybų vedimas naudojant NLP IR BATNA, Efektyvus bendravimas, Konfliktų valdymas, Efektyvus klientų aptarnavimas ir kt. Vykdomi projektai: personalo vertinimo, parinkimo projektai.

1 diena

1.      Žmogiškųjų išteklių valdymo programa įmonėje.
1.1. Pagrindiniai šios programos projektai ir jų vystymas.
1.2. Personalo strategijos projekto paruošimas.
1.3. Kaip teisingai suderinti personalo strategijoje atskirų programų tikslus ir uždavinius.

2.   Įmonės kultūra ir jos vystymas įmonėje.
2.1. Įmonės turimos kultūros identifikavimas ir jo svarba personalo strategijoje.
2.2. OCAI metodika ir jos analizės rezultatų išvados.
2.3. Turima įmonės vertybių sistema ir jos įtaka įmonės tolimesniam vystymui.
2.4. Įmonės kultūros keitimo ir vystymo rekomendacijos.

3.   Komandos formavimo programa.
3.1. Tikslų formulavimo principai, organizuojant komandą.
3.2. Darbuotojų atrankos procedūra ir jos ypatumai.
3.3. Darbuotojų komandinis suderinamumas ir šio proceso ypatumai.

2 diena

4.   Darbuotojų adaptacijos programa.
4.1. Darbuotojų adaptacijos komandoje algoritmas.
4.2. Geros savijautos kolektyve formavimo principai.
4.3. Atskirų elgesio tipų darbuotojų adaptacijos ypatumai.
4.4. Adaptacijos programos sudarymas.

5. Darbuotojų kompetencijos kėlimo ir ugdymo procesas įmonėje.
5.1. Darbuotojų kompetencijos kėlimo ir jų ugdymo sistema įmonėje.
5.2. Šios sistemos tikslai ir jų formulavimas darbuotojų kolektyve.
5.3. Ugdymo programos krypčių pasirinkimas.
5.4. Kaip kontroliuoti kompetencijos kėlimo efektyvumą įmonėje.

6. Karjeros ir darbuotojų rezervo formavimas įmonėje.
6.1. Karjera ir darbuotojų rezervo formavimas.
6.2. Šios sistemos tikslai ir jų formulavimas darbuotojų kolektyve.
6.3. Karjeros programos sudarymas atskiram darbuotojui įmonėje.

3 diena

7.   Darbuotojų skatinimo ir motyvavimo sistema įmonėje.
7.1. Darbuotojų skatinimo ir motyvavimo sistemos formavimas.
7.2. Darbuotojų motyvacijos tyrimai ir jų atlikimo metodikos.
7.3. Motyvavimo ir skatinimo programos sudarymas.

8.   Darbuotojų vertinimo procedūra įmonėje.
8.1. Darbuotojų vertinimo sistemos ypatumai šiandieninėmis sąlygomis.
8.2. Šios sistemos tikslai ir jų formulavimas darbuotojų kolektyve.
8.3. Vertinimo programos krypčių ir kriterijų pasirinkimas.
8.4. Vertinimo procedūros pravedimas įmonėje.

Viso seminaro metu naudojama individualios ir komandinės užduotys, orientuotos tiek į įgūdžių formavimą problemų analizės, formulavimo, sprendimų paieškos, teisingų sprendimų priėmime. Tiek ir bazinių žinių  pateikime aukščiau minėtais klausimais. Seminaro metu pateikiama metodinė medžiaga. Naudojamos komandinės užduotys, individualios užduotys, vaidmenų žaidimai. Seminaro metu bus pateikiamos adaptuotos metodikos, tinkamos jas taikyti įmonėje.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 2008.11.12-14 Klaipėda

Kaina: 440.22 €

Seminaro dalyviai vaišinami kava / arbata kavos pertraukų metu bei pietumis. Mokymosi metu kiekvienam dalyviui asmeniškai bus skirta mokomoji medžiaga bei po mokymų suteiktas kursų baigimo pažymėjimas.

Organizuoja: Nepriklausomų verslo konsultantų grupė, UAB
L. Zamenhofo 10-1, Kaunas
Tel. 8-37 226623; Faks. 8-37 222489
Svetainė: http://www.nvk.lt

Tvarkaraštis
Informacijos nėra
Kiti panašūs kursai