Vadovavimas ir valdymas

EFEKTYVUS VADOVAS – KAS KITAS, JEI NE AŠ. VADOVAVIMO ABĖCĖLĖ PRADEDANČIAJAM VADOVUI

Šių mokymų galiojomo laikas yra pasibaigęs. Rekomenduojame peržiūrėti kitus šio organizatoriaus mokymus arba kitus mokymus šioje kategorijoje.

Lektoriai:
Danguolė Skibiniauskienė

Patirtis konsultacinėje veikloje: 13 m. Vykdomi darbai: Seminarų vedimas: vadovams, pardavimo vadybininkams, marketingo, logistikos specialistams, aptarnaujančiam personalui; marketingo plano sudarymo, prekinio ženklo valdymo, rinkos tyrimų, klientų aptarnavimo, prekių išdėstymo, laiko valdymo ir kt. temomis. Vykdomi projektai: sandėlių ūkio auditas, atsargų valdymo projektai, efektyvių pirkimų organizavimo projektai, sandėlių darbo organizavimo projektai, įmonės struktūros reorganizavimo projektai, atestacijos projektai, personalo parinkimo ir vertinimo projektai, įmonės kultūros tyrimai. Patirtis vykdant kokybinius ir kiekybinius rinkos tyrimus alaus , farmacijos, drabužių, statybų, ledų, žuvies produktų, bulvinių traškučių, tualetinio muilo srityse. Įgyvendinti prekių išdėstymo projektai buitinių prekių ir baldų srityse, teiktos rinkodaros konsultacijos, vykdyti paslaptingo kliento tyrimai. Organizacijų vystymo projektų vykdymas: atliekama organizacijų struktūros diagnostika ir pareiginių nuostatų ruošimas, darbuotojų atestavimas,

1. „Darbuotojų adaptacijos procesas kolektyve“. Kodėl reikalinga komandoje adaptacija? Kaip vadovas gali dalyvauti pačiame darbuotojų adaptacijos procese? Ar verta kurti adaptacijos programą komandoje? Darbuotojų adaptacija kolektyve:

 • Vadovas-savo kolektyvo šeimininkas. Pagrindiniai vadovo uždaviniai vykdant pirminį darbuotojų priėmimą.
 • Teigiamo įmonės ir padalinio įvaizdžio suformavimas. Ką ir kaip turi atlikti vadovas darbuotojo priėmimo procedūroje.
 • Naujojo darbuotojo adaptacija kolektyve.
 • Užduočių pristatymas. Kaip pasiekti maksimalų naujojo darbuotojo produktyvumą.
 • Naujojo darbuotojo kontrolės sistema.
 • Kaip sukurti pozityvius pagrindinių adaptacijos periodo santykius. „Aš – Įmonė“; „Aš – Kolektyvas“; „Aš – mano pareigybė“; „Aš – vadovas“. Vadovo vaidmuo vykdant darbuotojo adaptacijos programos kontrolę.

Praktinė dalis: Vieno iš adaptacijos periodo santykių sukūrimo programa kolektyve ir jos parengimas. Metodika. Darbas komandose, kurių metu yra sprendžiamos specialiai suformuotos užduotys – adaptacijos programos elementai, kurių pagalba veikiant vienam su kitu ieškomi teisingi sprendimai. Nauda. Tema leidžia geriau pažinti  naujus komandos narius, greičiau rasti efektyvios komunikacijos būdus. Leidžia sumažinti įvairias įtampas tarpasmeniniame bendravime adaptaciniame periode.

2. „Vadovas ir komunikacijos procesas kolektyve“:
Teorinė dalis – komunikacija ir valdymas. Pagrindinės komunikacinio proceso kliūtys. Efektyvaus bendravimo procesas. Komunikavimo įgūdžiai. Kaip vadovui valdyti komunikacijos procesą ir išlaikyti santykį: “Draugas – Vadovas – Įtaką darantis asmuo“. Kaip valdyti bendravimo situacijas kolektyve:

 • Bendravimas komandoje. Vadovo vaidmuo bendravimo procese. Darbuotojų veiklos koordinavimas, išlaikant draugiškus santykius.
 • Komunikacijos padalinyje valdymas.Esminiai trikdžiai ir silpnosios šio proceso vietos. Kiek padalinio vadovas įtakoja komunikacinį procesą padalinyje.
 • Pagrindiniai lyderiavimo komandoje organizavimo principai. Komunikacijos padalinyje valdymas. Esminiai trikdžiai ir silpnosios šio proceso vietos. Kiek padalinio vadovas įtakoja komunikacinį procesą padalinyje. Pagrindiniai lyderiavimo komandoje organizavimo principai.

Praktinė dalis: ,,Johari” lango testas vadovo įvertinimui. Po rezultatų gavimo atskirų vadovavimo stilių vadovai kuria grupėse saviugdos programą. Metodika. Darbas su individualiais diagnostiniasis testais, kurių metu yra teikiamos rekomendacijos gautų rezultatų pokyčių iniciavimas.

3. „Darbuotojų skatinimo ir motyvavimo metodai“:
Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas. darbuotojų lojalumo programos:

 • Darbuotojų veiklos priežiūra ir vertinimas. Kontrolė ir jos efektyvumas. Ką kada ir kaip. Darbuotojų iniciavimas užduočių atlikimui.
 • Darbuotojų skatinimas ir baudimas.Komandos sutelktumo didinimas  per motyvavimo elementus.
 • Darbuotojų pasitenkinimo darbu ir lojalumo didinimas.
 • Darbuotojų vertinimo sistema ir jos nauda vadovui.

“Komandos motyvacija, poreikių lauko suformavimas ir rizikos matricos sudarymas“. Visi dalyviai pasiskirsto į atskiras komandas ir kiekvienoje komandoje atitinkamai komandos narių vaidmenis ir atsakomybes įvertinami kiekvieno nario lūkesčiai. Formuojama bendras poreikių laukas, įvertinamos poreikių įgyvendinimo rizikos. Pabaigoje darbuotojai kuria atskirų elgesio stilių darbuotojų kontrolės sistemą.

4. „Vadovavimo stiliaus įtaka komandinei veiklai“:

 • Efektyvus vadovavimas darbuotojams.
 • Pagrindinės vadovo funkcijos vadovavimo procese. Kaip teisingai nukreipti kolektyvą tikslų siekimui. Vadovas-lyderis ir jo vadovavimo stilius. Kaip būti efektyviu savo kolektyve.

Praktinis užsiėmimas. Pateikiamos konkretizuotos trys vadovavimo situacijos. Jis turi teisingai pasirinkti vadovavimo stilių šiose situacijose ir pagrįsti savo pasirinkimą.

5. Laikas vadovavimo procese ir vadovo laiko valdymas:

 • Pasichologinės būsenos, įtakojančios žmogaus individualų elgesį. Susipažinimas su žmogaus psichologijos struktūra. Veiksniai, nulemiantys žmogaus emocines būsenas ir elgesį. Psichologinės problemos, nulemiančios žmogaus veiklos efektyvumą. Psichologiniai instrumentai.
 • Laiko valdymas ir sėkminga kova su laiko vagimis. Eizenhauerio kvadratas, veiklų tipai ir jų paskirstymas pagal svarbumą. Ofiso laiko vagių neutralizavimo taisyklės. Bendravimo valdymas siekiant sutaupyti laiką. Susirinkimų planavimas ir pravedimas efektyviai išnaudojant laiką.
 • Užduočių delegavimas ir sėkminga jų atlikimo kontrolė: Užduoties delegavimo ir atsakomybės prisiėmimo / vengimo psichologija. Sėkmingo užduoties delegavimo etapai. Veiksniai nulemiantys efektyvų užduočių delegavimą. Praktinė situacija. Case‘o analizė ir užduočių delegavimas.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 2008.10.21-22 Kaunas

Kaina: 295.41 €

Seminaro dalyviai vaišinami kava / arbata kavos pertraukų metu bei pietumis. Mokymosi metu kiekvienam dalyviui asmeniškai bus skirta mokomoji medžiaga bei po mokymų suteiktas kursų baigimo pažymėjimas.

Organizuoja: Nepriklausomų verslo konsultantų grupė, UAB
L. Zamenhofo 10-1, Kaunas
Tel. 8-37 226623; Faks. 8-37 222489
Svetainė: http://www.nvk.lt

Tvarkaraštis
Informacijos nėra
Kiti panašūs kursai