Kiti

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ISO 9001:2008 vidaus auditorius

Šių mokymų galiojomo laikas yra pasibaigęs. Rekomenduojame peržiūrėti kitus šio organizatoriaus mokymus arba kitus mokymus šioje kategorijoje.

Lektoriai:
Gintaras Davalga

Turi 15 metų mokymo patirtį, mokymo programų apie įmonių valdymą ir vadovavimą, klientų aptarnavimo sisteminimą, rinkodarą, personalo valdymą, pardavimus bei vadybos sistemas autorius, apmokęs programose virš 3000 dalyvių.
Sertifikuotas kokybės sistemos auditorius, turintis 17 metų asmeninę konsultanto patirtį praktiškai diegiant vadybos sistemas pagal ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 ir konsultuojant įmones dėl vadybos procesų tobulinimo. Yra įdiegęs ar sertifikavęs per 80 vadybos sistemų.
Taip pat yra ir Lietuvos projektų vadybos asociacijos steigėjas, PMI (Project Management Institute, JAV) narys. Be atvirųjų ir vidinių mokymų įmonėse, lektorius taip pat yra skaitęs pranešimus kokybės vadybos konferencijose, organizuotose „Bureau Veritas“, Europos Komisijos Plėtros generalinio direktorato Techninės pagalbos ir informacijos biuro (TAIEX) konferencijoje ir policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konferencijoje, kūręs konferencijų tezes programinės įrangos kūrimo klausimais.

NAUDA
Sėkmingai baigę mokymus, dalyviai:
• supras audito principus ir praktiką;
• sužinos, kaip planuoti ir pasiruošti auditui;
• supras, kaip teisingai rinkti ir analizuoti įrodymus;
• įgaus žinių, kaip sėkmingai atlikti auditą ir pateikti jo rezultatus.
 
Mokymų metu naudojamos įvairios mokymo ir žinių perteikimo formos: mokymo sesijos, diskusijos bei darbas grupėse. Praktinių užduočių metu modeliuojamos situacijos, vyksta jų vertinimas ir aptarimas. Praktinės užduotys parengtos remiantis vadybos sistemos audito praktikoje sutinkamomis probleminėmis situacijomis. Bendra mokymo programos trukmė – 2 dienos. Tiksli mokymų vieta ir data yra nurodyta registracijos formoje.

REIKALAVIMAI DALYVIAMS
Supratimas apie ISO 9001 standarto reikalavimus (standartą galite įsigyti Lietuvos standartizacijos departamente). Pageidautina audito ataskaitų rengimo patirtis.

Programa

• Įžanga į kursą;
• Kokybės sistemos dokumentacija;
• Audito paskirtis ir principai;
• Neatitikčių formulavimas;
• Vidaus audito organizavimas;
• Vidaus audito atlikimas;
• Vidaus auditoriaus kompetencija;
• Audito ataskaita ir veiksmai po audito.

Tipas: Trukmė: Miestas:
Kursas 2 dienos Vilnius

Kaina: 343.64 €

MAITINIMAS
Į mokymų kainą yra įskaičiuota kavos/arbatos pertraukėlės bei pietūs, pateikiami mokymo kursų metu.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Maksimalus galimas šių kursų dalyvių skaičius yra 16.

PAŽYMĖJIMAI
Mokymus išklausiusiems dalyviams išduodami „Bureau Veritas Lit“ kursų pažymėjimai.

Organizuoja: Bureau Veritas Lit, UAB
Ukmerges g. 369A, Vilnius
Tel. (8 5) 239 50 70; Faks. (8 5) 239 51 55
Svetainė: http://www.bureauveritas.lt/wps/wcm/connect/bv_lt/Local

Tvarkaraštis
Informacijos nėra
Kiti panašūs kursai